Koinonia we Wrześniu

Wystartowaliśmy! Pierwsza Koinonia roku pastoralnego 2013-2014 za nami. Tym razem Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica spotkała się w Szkole Podstawowej w Drzonowie k. Kołobrzegu. Po wspólnej modlitwie wysłuchaliśmy programowego nauczania o. Pawła, w którym zachęcił nas do budowania na fundamencie zaufania wobec Pana, wsłuchiwania się w Słowo Boże i uległości wobec nakazu misyjnego. Chcemy przynieść przed Jezusa pięć chlebów i dwie ryby, aby On mógł je pobłogosławić i pomnożyć (por. Łukasz 9, 12-17). Chcemy dzielić się ze wszystkimi naszym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym, wychodząc przede wszystkim do tych, którzy są najdalej wierząc, że Pan pobłogosławi nasz trud i pragnienie tego, aby tym niewiele co mamy zaspokoić głód wielkiego tłumu potrzebujących.