Święcenia kapłańskie

22 lutego, w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Gościnie, nasz brat, Paweł Badyna, przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. bp. Edwarda Dajczaka.

Święcenia zostały udzielone na prośbę J.E. Frantiska Radkowsky’ego, ordynariusza diecezji pilzneńskiej (Czechy), który przyjmuje Pawła w poczet duchowieństwa swojej diecezji, dla posługi w Koinoni.

Czas uroczystości związanych ze święceniami był dla nas czasem ogromnej radości i prawdziwego święta Wspólnoty Koinonii, której reprezentanci przyjechali z całej Polski oraz z Czech.

Dziękujemy za bardzo ciepłe przyjęcie przez J.E. bp. Edwarda Dajczaka i wielu przyjaciół z diecezji oraz wszystkich członków Koinonii.

Relacja ze święceń znalazła się w lokalnym wydaniu Gościa Niedzielnego gdzie możemy przeczytać m.in. streszczenie homilii oraz zobaczyć kilkadziesiąt zdjęć.

Link do relacji koszalińskiego Gościa Niedzielnego

W niedzielę, 23 lutego przeżyliśmy w Domu Ludowym w Tymieniu dzień Koinonii. Obecny był z nami między innymi nasz generał, o. Alvaro Grammatica, który wygłosił konferencję oraz homilię podczas Mszy prymicyjnej o. Pawła.

Tydzień po święceniach udaliśmy się do Markowic, rodzinnej wsi neoprezbitera, aby tam, wśród „swoich” mógł również odprawić Mszę Świętą. Oczywiście nie zabrakło członków wspólnoty z Inowrocławia, którym dziękujemy za przyjazd i wszelką pomoc. Niżej można odnaleźć kilka zdjęć również z tej mszy.