V Forum Charyzmatyczne w Koszalinie

W dniach 6-8 października uczestniczyliśmy już po raz piąty w Forum Charyzmatycznym w Koszalinie. Tematy poszczególnych konferencji  odnosiły się do tegorocznego hasła na rok liturgiczny i duszpasterski „Idźcie i głoście”. Poniżej link do zdjęć i nagrań wideo z wydarzeń V Forum Charyzmatycznego, zrealizowanych przez Telewizję Dobre Media. Zapraszamy.

https://www.facebook.com/TVdobremedia/