O nas

Jesteśmy przede wszystkim przyjaciółmi, którzy chcą dzielić się ze wszystkimi swoim doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem, służąc dziełu nowej ewangelizacji.

Ludzie modlą się w sali w Błotnicy

Koinonia Jan Chrzciciel jest międzynarodową, katolicką wspólnotą, do której należą zarówno świeccy, jak i osoby konsekrowane, w tym księża. Realizujemy nasze powołanie tworząc wspólnoty życia konsekrowanego, zwane Oazami oraz gromadząc rodziny (wśród nich również związki niesakramentalne), a także osoby, które rodziny nie założyły.

Formacja osób świeckich opiera się na małych grupach, tzw. Wspólnotach Rodzinnych. Podstawowy sposób ewangelizacji Koinonii to Dom Modlitwy czyli cotygodniowe spotkania prowadzone przez członków naszej wspólnoty w ich miejscu zamieszkania.

Więcej...

Oaza Błotnica powstała w roku 2012 i jest częścią Fundacji Koinonia Jan Chrzciciel. Działamy na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prowadzimy kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji, wieczory uwielbienia, spotkania dla dzieci i młodzieży a także zajęcia dla rodziców.

Centralne miejsce w życiu naszej wspólnoty zajmuje modlitwa, do której wszyscy członkowie Koinonii są zaproszeni. Szczególnym rodzajem modlitwy jest natomiast modlitwa wstawiennicza, polegająca na przedstawianiu Bogu różnorodnych intencji osób znajdujących się w potrzebie: chorych, szukających rozwiązania dla swoich problemów, przeżywających trudności rodzinne lub zawodowe.…

Chętnie Cię poznamy i pomodlimy się w Twojej intencji. Jeśli nie możesz przyjść osobiście, wyślij swoją intencję za pośrednictwem formularza. 

Osoby konsekrowane

Koordynatorzy


STREFA DLA RODZINy

Projekt rozpoczęliśmy w 2017 roku. Ma on na celu promocję rodziny poprzez działania formacyjne, edukacyjne i profilaktyczne oparte na wartościach chrześcijańskich. Chce budzić prorodzinną świadomość i budować mentalność sprzyjającą rodzinie. Ma zapobiegać patologiom i wspierać słabsze rodziny poprzez różnego rodzaju zajęcia warsztatowe oraz przebywanie w zdrowym środowisku rodzin zakorzenionych w życiu Kościoła. Prowadzimy kursy i warsztaty o tematyce rodzinnej, w tym małżeńskiej (np. Bóg i Sekstrawagancja, http://boskiseks.com.pl/) i wychowawczej. Niewielka baza noclegowa sprzyja gościnności i indywidualnym spotkaniom z rodzinami poszukującymi pomocy, a czasem po prostu wypoczynku.
Nasze propozycje kierujemy do wszystkich, także do osób spoza Kościoła, rozumiejąc, że rodzina jest wartością samą w sobie, a jej wspieranie jest dziełem ewangelizacyjnym, ponieważ pomaga odnajdować i umacniać miłość, przez którą każdy może spotkać Jezusa, Zbawiciela.
Comiesięczne spotkania Klubu Rodzica, Stanowią przestrzeń wymiany doświadczeń i budowania relacji a także sprzyjają rozwojowi kompetencji rodzicielskich.
Zajęcia i programy formacyjne dla dzieci i młodzieży Życie z Jezusem jest czymś fascynującym Odkrywamy tę prawdę razem z dziećmi i młodzieżą na dostosowanej do różnych grup wiekowych formacji, zajęciach, warsztatach, kursach i obozach. Co wtorek o godz. 18.30 zapraszamy do Błotnicy na spotkanie Domu Modlitwy dla młodych. Modlitwa, spotkania z ciekawymi ludźmi i do tego… coś smacznego: warto spróbować!

Wesprzyj nas

Naszą największa radością jest dzielenie się tym, co mamy najcenniejszego: radością spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem. Chcielibyśmy, żeby prowadzona przez nas działalność była dostępna dla wszystkich, także tych najuboższych, a jakość godna Wszechmocnego :-)! Ty też możesz mieć w tym swój udział!

Wspieram

Aktualności

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Koinonia Jan Chrzciciel - Oaza Błotnica” z siedzibą: 78-100 Kołobrzeg, Błotnica 20 ukonstytuowało się w maju 2014 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS po numerem 0000461592, NIP:6711813628, REGON 321372871 .

Kontakt

Napisz do nas!
Kontakt

Adres do korespondencji

Błotnica 20 78-100 Kołobrzeg Polska
+48 791 622 752