Koinonia w Styczniu

27 stycznia spotkaliśmy się, można powiedzieć, że już tradycyjnie, na spotkaniu Koinonii w świetlicy wiejskiej w Błotnicy. I tym razem o. Paweł mówił o ewangelizacji, ale… tym razem przypomniał co jest źródłem gorliwości o dom Pana i odwagi w wychodzeniu do innych. A jest nim nasza osobista relacja z Jezusem, Panem i Zbawicielem czyli codzienna modlitwa osobista w stylu jaki proponuje Wspólnota, ze Słowem Bożym w centrum.