Koinonia w Lutym

Po raz kolejny spotkanie naszej Koinonii odbyło się w świetlicy wiejskiej w Błotnicy. Wraz z o. Pawłem modliliśmy się o nową gorliwość w ewangelizowaniu przez Dom Modlitwy, który jest darem i zadaniem jakie otrzymaliśmy od Pana.

Mamy nadzieję, że na terenie naszej Oazy już wkrótce kolejne siostry i bracia zdecydują się na otwarcie swojego domu dla tych, którzy najbardziej potrzebują spotkanie ze Zmartwychwstałym.