Posługa dla dzieci

Dzieci jest w naszej Wspólnocie coraz więcej. Dziękujemy za nie Panu i coraz poważniej zadajemy sobie pytanie jak je formować, jak przekazać im skutecznie doświadczenie spotkania z żywym Jezusem. Pod Goleniowem, z inicjatywy Anety i Piotra Chwaliszów odbyło się spotkanie dla wszystkich zajmujących się posługą dla dzieci w Koinonii Jan Chrzciciel w całej Polsce. Byli odpowiedzialni z Nowego Radzica, Białegostoku, Warszawy, Gdyni, Wrocławia, no i oczywiście liczna grupa osób z naszej Oazy. Spotkanie miało na celu podzielenie się doświadczeniem każdej ze Wspólnot oraz ujednolicenie działań, aby posługa dla dzieci mogła przynosić coraz obfitsze owoce dla dobra maluchów i całej Koinonii.

Dodaj komentarz