Kurs Jozue

W dniach 10-12 stycznia przeżyliśmy Kurs Jozuego w Koszalinie. Udało się, zwyciężyliśmy i będziemy zwyciężać! Dziękujemy Diecezjalnej SNE za zaproszenie, organizację i to WSPÓLNE doświadczenie, dziękujemy Iwonie Sułek, odpowiedzialnej za Oazę Koinonii w Nowym Radzicu za to, że zechciała być z nami w tych dniach i za głoszone przez nią Słowo i świadectwo, Mateuszowi, który przyjechał z Iwoną za poprowadzenie posługi muzycznej oraz całej ekipie z Koszalina i ze Słupska za tak cenną pomoc organizacyjno-techniczną. Wszystkim zaś uczestnikom za otwarte serca i każde świadectwo! Oto kilka z nich:

Kurs pozwolił mi uwierzyć w zwycięstwo z Panem.

To było wyprowadzenie z Egiptu mojego życia do ziemi obiecanej z Panem.

Kurs ponownie uświadomił mi, że jestem zwycięzcą i dał mi coś jeszcze: wyposażył mnie w narzędzia do zdobywania ziemi obiecanej. Zostałem uzdrowiony z depresji. – Szymon

Kurs nauczył mnie mentalności zwycięskiej, tego, aby dziękować Panu za zwycięstwa, jak również za porażki i niepowodzenia. Dzięki kursowi dowiedziałam się, że warto być wierną Bogu nawet w najdrobniejszych rzeczach.

Zrozumiałem, że wszystko o co proszę dostaję „szybko”, to znaczy, w swoim czasie. Mogę się jednak cieszyć i dziękować już teraz!. – Piotr

Bóg pokazał mi, z których butów muszę w moim życiu wyjść, by z czasem wejść w to z jeszcze większą Jego chwałą, bym mogła z Nim zwyciężać!

Kurs ten utwierdził mnie w przekonaniu, że Bóg rzeczywiście czyni cuda. Z uwagi na dolegliwości kręgosłupa miałam duże wątpliwości czy wysiedzę do końca kursu. Po pięciu godzinach pierwszego dnia bóle się nasiliły i z bólem wróciłam do domu. Następnego dnia dolegliwości nie odczuwałam, pomimo całodziennego siedzenia. – Anna