Zmiany

Wieczór Chwały w Gościnie został przesunięty z dnia 9 lutego na 16 lutego.

Msza z modlitwą o uzdrowienie w Chodzieży odwołana.