Kurs Filip

W dniach 9-10 maja na terenie parafi pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Koszalinie odbył się kurs Filip. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość głosić Jezusa jako Pana i Mesjasza i dzielić się tym, jak działa On w naszym życiu na co dzień. Z licznych świadectw jakie do nas dochodzą wiemy, że wielu uczestników doświadczyło zbawczego dotknięcia, uwolnienia i radości, które przemieniają ich życie! Życzmy im, aby owoc Spotkania ze Zmartwychwstałym trwał w ich życiu i rozlewał się na ich najbliższych i otoczenie.