Listopadowa Koinonia w Tymieniu

W niedzielę, 29 listopada po raz kolejny świętowaliśmy dzień Koinonii w Tymieniu.  Wkroczyliśmy w okres adwentu z konkretnym postanowieniem głoszenia Pana z odwagą. Monika w swoim nauczaniu kontynuowała przesłanie jakie wypływa z naszego proroctwa, by być słowem ust Pana i pełnić dzieła Jego miłosierdzia w przyjęciu siebie i brata. Zachęcała nas, abyśmy szczególnie w tym czasie oczekiwania na przyjście Pana byli Jego światłem, które świeci i jest widoczne dla innych. Również o tym, że mamy być światłem, które rozprasza wszelkie ciemności przypomniały nam dzieci w swojej krótkiej, kreatywnej animacji. Uwieńczeniem całości była Eucharystia, którą sprawował nasz Paweł Badyna przybliżając list naszego generała, o. Alvaro na rozpoczęty adwent. Na koniec, tradycyjne już spotkanie z chętnymi w naszej oazie w Błotnicy na małym „co nie co” 😀

Dziękujemy wszystkim za przybycie, za waszą przyjaźń i hojność wobec nas. Następna Koinonia już 20 grudnia z naszym generałem, o. Alvaro w Koszalinie, zapraszamy!