Misterium Męki Pańskiej w Charzynie

20 marca, w tegoroczną Niedzielę Palmową wzięliśmy czynny udział w Misterium Męki Pańskiej w naszym kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w Charzynie. Widowisko teatralne pieczołowicie przygotowali parafianie z ks. proboszczem Piotrem Popławskim na czele. Wieczorem od godz. 18 mieliśmy okazję, wspólnie z licznie zebraną publicznością, przeżyć wydarzenia, które miały miejsce ponad 2000 lat temu. Misterium zakończyło orędzie, które wygłosiła Monika mówiąc o tym, że ostatnie słowo należy do życia, gdyż Jezus zmartwychwstał. Odwołując się do słów św. Pawła z 1 Listu do Koryntian 15, 54-55 ogłosiła zebranym, że to „zwycięstwo pochłonęło śmierć”. Po czym nasz zespół muzyczny złożony z Lucii, Filipa i Pawła zagrał pieśni zwycięstwa i uwielbienia Pana za Jego zmartwychwstanie, które wspólnie z radością odśpiewaliśmy ze wszystkimi zebranymi. Całość wypadła bardzo dobrze i wzbudziła duży aplauz wśród publiczności. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej wspólnej inicjatywy!