Ewangelizacja w Słupsku

14 czerwca w Słupsku znowu było głośno o Jezusie. Już drugi raz wraz ze Wspólnotami Rodzinnymi z tego miasta wyszliśmy na ulicę przy Kościele Mariackim z Dobrą Nowiną do jego mieszkańców. Inicjatywa ta rozpoczęta w maju, jest raz w miesiącu kontynuowana w formie happeningu ewangelizacyjnego, na który składają się nasze świadectwa poznania żywego Jezusa i doświadczenia Jego miłości, pantomimy oraz kerygmatyczne piosenki połączone z modlitwą oddania życia Jezusowi i modlitwą wstawienniczą dla chętnych. Jest także darmowa kawa ze słodkim dodatkiem, by rozpocząć rozmowę i nawiązać relację z daną osobą a także zaprosić na spotkania prowadzone przez naszą wspólnotę. Następne spotkanie w lipcu.