Koinonia w Tymieniu

30 września w niedzielę już tradycyjnie w Domu Ludowym w Tymieniu zainaugurowaliśmy nowy rok pastoralny dniem Koinonii. Jak co roku również i tym razem świętowali z nami bracia z Nowego Radzica z pasterzem Iwoną, która wygłosiła do nas słowo. Nie zabrakło też świadectw działania Pana w życiu naszych braci. Swoje prace z zajęć zaprezentowały dzieci. Wspólny czas uwieńczyła Eucharystia. Wszystkim za obecność i pomoc w posługach dziękujemy.