Ewangelizacja w Słupsku

Kilka dni po Pięćdziesiątnicy 12 czerwca pojechaliśmy do Słupska, by głosić kerygmat i dzielić się świadectwem spotkania z Jezusem z przechodniami. Również tym razem kilka nowych osób oddało życie Jezusowi. Nie zabrakło również piosenek, pantomim, pączków oraz kawy. Dziękujemy także Bogusiowi za animacje dla dzieci oraz całej wspólnocie rodzinnej w Słupsku za zaangażowanie i pomoc.