o nas

Koinonia Jan Chrzcicielstemma
Jesteśmy kanonicznie uznanym prywatnym Stowarzyszeniem wiernych w Kościele Katolickim, zatwierdzonym przez wielu biskupów zgodnie z normami kan. 299, §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Liczymy ponad pięć tysięcy członków na całym świecie, wśród których znajdują się rodziny, bracia i siostry konsekrowani, a także kapłani.

Charyzmatem naszej wspólnoty jest Nowa Ewangelizacja, którą promujemy poprzez różnego rodzaju działalność ewangelizacyjną, formację ewangelizatorów oraz budowanie wspólnoty przyjaciół.

Już sama nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: jest to lud powołany do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego, za przykładem Jana Chrzciciela, który dawał świadectwo i wskazywał na Jezusa. Tym, co nas wyróżnia, jest pierwsze głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne oraz intensywne życie wspólnotowe.

Wspólnota pragnie przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym Kościołem, oferując ewangelizację nową w swej gorliwości, w metodach i środkach wyrazu, zgodnie ze wskazaniami aktualnego Magisterium Kościoła.

Historia
Wspólnota powstała w 1979 roku, z inicjatywy argentyńskiego kapłana o. Ricardo Argañaraza, który wraz z dwoma braćmi i jedną siostrą zamieszkał w Camparmò, górskiej miejscowości w prowincji Vicenza we Włoszech. Tam rozpoczęli oni życie poświęcone modlitwie, pracy i nauce. Od samego początku starali się wsłuchiwać w Słowo Boże i zakorzeniali się w braterskiej przyjaźni oraz doświadczeniu Bożej Opatrzności. Pan troszczył się o każdą dziedzinę ich życia. Data powstania Koinonii została oficjalnie ustalona na 1 stycznia 1979 r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, w związku z mającą wówczas miejsce pielgrzymką braci do Loreto. Modlitwa od początku stanowiła centrum życia wspólnoty i każdego z jej członków. Już po roku zaczęli napływać do niej ludzie pragnący doświadczyć modlitwy i wspólnoty. Stopniowo pierwsi bracia zaczęli rozumieć, że Pan powołuje ich do tego, aby poświęcili się przyjmowaniu oraz apostolstwu osób przybywających na spotkania, co spowodowało zmianę dotychczasowego, monastycznego stylu życia.

Rozwój
Z Oazy Camparmò, powstałej w 1979 r., narodziły się inne wspólnoty życia i przymierza – najpierw we Włoszech, a potem także poza ich granicami. Koinonia przeżywa nieustanny rozwój, obecnie prowadzi działalność na pięciu kontynentach, w dziesiątkach wspólnot życia konsekrowanego. Może również organizować się w Regiony, zrzeszające Wspólnoty określonego obszaru geograficznego.

Rozwój Wspólnoty dokonuje się przede wszystkim za pośrednictwem Domów Modlitwy, a także poprzez działalność Szkoły Ewangelizacji oraz dzięki powstawaniu nowych wspólnot życia konsekrowanego.

Na rok 2012 Koinonia Jan Chrzciciel liczyła 5580 członków; 1340 domy modlitwy; 203 celibatariuszy (91 braci i 112 sióstr); 35 kapłanów (wśród których 5 greko-katolickich) oraz 73 osoby konsekrowane w świecie.